Tilskot til mastergrad i avansert klinisk sjukepleie for sjukepleiarar

Kommunar og private leverandørar av helse- og omsorgstenester i kommunane kan søkje lønstilskot for å vidareutdanne sjukepleiarar i avansert klinisk sjukepleie på mastergradsnivå. Frist for å søkje er 31. mars 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.11.2016

Sjå Helsedirektoratet si nettside om tilskottet.