Mastergradsutdanning i avansert klinisk sjukepleie – nytt tilskot

Kommunar kan nå søke om lønnstilskot til vidareutdanning i avansert klinisk sjukepleie på mastergradsnivå. Målet er å styrke behandlings- og omsorgstilbodet til innbyggarar som har samansatte og komplekse sjukdomstilstandar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.07.2015

Les meir på nettsidene til Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/mastergradsutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie