Fleire årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunane

Dette går frem av rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene», som SINTEF har utarbeidd på oppdrag frå Helsedirektoratet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.01.2018

Rapporten byggjer på data som vart samla inn våren 2017 om årsverk, kompetanse og innhald i psykisk helse- og rusarbeid (IS-24/8) og syner tal for heile landet.

Meir informasjon om rapportane frå SINTEF og Helsedirektoratet sine kommentarar til funn i rapporten for 2017, kan du lese her.

Kontaktpersonar

Lenkjer