Demensplan 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har nå sendt Demensplan 2020 på høyring. Målet med planen er å skape eit meir demensvennleg samfunn som integrerer personar med demens i felleskapet

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.07.2015

Les meir på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/sok/id86008/?term=demensplan+2020