Betre lindrande behandling til personar med demens

Eit nytt e-læringsprogram skal gjere sjukepleiarar og helsefagarbeidarar betre rusta til å gi personar med demens gode tenester i siste fase av livet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.06.2018

Det er behov for å auke kunnskapen og styrke kompetansen innan lindrande behandling (palliasjon) til personar med demens. E-læringsprogrammet er eitt av tiltaka i Demensplan 2020.

E-læringsprogrammet er utvikla av Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag frå Helsedirektoratet. Eit tilsvarande e-læringsprogram for legar er venta seinare i år.

Sjølve e-læringskurset ligg under "Lenkjer".