Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Den offentlige salærsatsen i saker om fri rettshjelp avsluttet i 2021 er kr 1085 ekskl. mva for advokater, og kr. 868 ekskl. mva for tolker som er næringsdrivende

Publisert 06.01.2021

For mer informasjon, se:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-salarsats-for-advokater-mv.-i-straffesaker-og-i-rettshjelpssaker-og-nye-stykkprissatser-for-medisinsk-sakkyndige/id2815523/