Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Statsforvalteren har gitt høringsuttalelse om Barne- og familiedepartementets forslag til å innføre tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.

Publisert 29.03.2021

Barne- og familiedepartementets høringsnotatet ligger under «Lenkjer» i denne saken, mens vår høringsuttalelse ligger under «Dokument».