Reinbeitedistriktene i Nordland med felles uttalelse om rovviltsituasjonen

Ledere for reinbeitedistrikt i Nordland møttes 13. oktober. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.10.2020

Statsforvalteren i Nordland inviterte ledere av reinbeitedistrikter i Nordland til samling på Storjord i Saltdal 13. oktober. Dette er en årlig hendelse og en del av Statsforvalterens dialog med reindrifta. I år var sakslista helt åpen. Reinbeitedistriktene fikk selv bestemme tema.

Det møtte opp 7 distriktsledere, og en leder deltok på Teams. Det var først og fremst rovviltsituasjonen som ble tema. Det kom fram at rovviltproblemene fører til store tapstall og lite slakting av rein i Nordland. Reintallet og produksjonen har gått nedover i flere år og den negative trenden har blitt stadig sterkere de siste årene.

Reinbeitedistriktene har vedtatt en felles uttalelse om rovviltsituasjonen etter møtet. Uttalelsen har fått tilslutning fra alle 12 reinbeitedistriktene i Nordland.

Statsforvalteren vil følge opp saken i styringsmøte med Landbruks- og matdepartementet senere i høst.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.