Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Reinbeitedistriktene i Nordland med felles uttalelse om rovviltsituasjonen

Ledere for reinbeitedistrikt i Nordland møttes 13. oktober. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 30.10.2020

Fylkesmannen inviterte ledere av reinbeitedistrikter i Nordland til samling på Storjord i Saltdal 13. oktober. Dette er en årlig hendelse og en del av Fylkesmannens dialog med reindrifta. I år var sakslista helt åpen. Reinbeitedistriktene fikk selv bestemme tema.

Det møtte opp 7 distriktsledere, og en leder deltok på Teams. Det var først og fremst rovviltsituasjonen som ble tema. Det kom fram at rovviltproblemene fører til store tapstall og lite slakting av rein i Nordland. Reintallet og produksjonen har gått nedover i flere år og den negative trenden har blitt stadig sterkere de siste årene.

Reinbeitedistriktene har vedtatt en felles uttalelse om rovviltsituasjonen etter møtet. Uttalelsen har fått tilslutning fra alle 12 reinbeitedistriktene i Nordland.

Fylkesmannen vil følge opp saken i styringsmøte med Landbruks- og matdepartementet senere i høst.