Søk på regionale miljøtilskudd i 2019

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland, sammen med veileder for ordningen, er nå sendt ut elektronisk til alle gårdbrukere i fylket. Søknadsfristen er 20. august for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen 15. november.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.06.2019

Målet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er redusert avrenning og klimagassutslipp, og god forvaltning av viktige biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap.

På grunn av endringene som er fastsatt av Landbruksdirektoratet, må alle søkere tegne inn tiltakene på nytt i kartet i eStil. Det gjelder også de som har kartfestet tiltakene tidligere. Fra 2020 skal det igjen være mulig å importere tidligere registreringer. På Landbruksdirektoratets hjemmeside finnes informasjon og instruksjonsvideorer til hjelp i søknadsprosessen.

Foretakene kan levere søknad via Altinn fra 1. august.

Nytt i 2019

Disse ordningene er avviklet

  • Slått av veikanter
  • Vegetasjonssone ved åpen åker

Andre nyheter

  • Ordningene for lokalt verdifulle jordbrukslandskap benyttes for Utvalgte kulturlandskap - og verdensarvområdene som søker tilskudd til slått eller beite
  • Drift av bratt areal har en tiltaksklasse - brattere enn 1:5
  • Spredning i vår- vekstsesongen krever at all gjødsla spres før 15.8
  • Tilskudd til nedlegging/nedfelling kan gis ved bruk at tankvogn.
  • Ved manglende journal over plantevernmidler er muligheten for avkorting skjerpet.

Tilskudd til drift av beitelag

Godkjente beitelag kan søke driftstilskudd til fellestiltak som fremmer beitebruken i området. Beitelagene får tilskudd etter antall dyr sluppet på utmarksbeite.

Søknadsfristen for tilskudd til beitelag er 15. november.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.