Kompetanseløft i sikkerhetskultur

Foto: Illustrasjon. NSM/Colourbox.

Nærmere 200 representanter fra kommunenes kriseledelser i Nordland deltok da Statsforvalteren arrangerte digital konferanse om informasjonssikkerhet, GDPR og sikkerhetskultur 21. januar. Gikk du glipp av dette kan du se opptak fra konferansen her.

Publisert 22.01.2021 av Wigdis Korsvik

- Vi er svært glad for at så mange tok seg tid til å delta på konferansen, sier Lise Blix Olsen, rådgiver ved beredskapseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland.

Norge er under en kontinuerlig digitaliseringsprosess. Samtidig får vi et mer komplekst digitalt trusselbilde som krever mer kunnskap og engasjement fra virksomheter. Statsforvalteren i Nordland anser dette som et viktig felt og som et tiltak for en tryggere digital hverdag ble kommunenes kriseledelser i fylket tilbudt et digitalt kompetanseløft.

Tema og foredragsholdere for kompetansetimen var følgende:

  • Informasjonssikkerhet og GDPR v/ Harald Torbjørnsen fra Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS)
  • Situasjonsbilde og Hendelseshåndtering v/Sigurd Bjørn fra Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren (Kommune-CSIRT)
  • Sikkerhetskultur v/ Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Opptaket vil være tilgengelig i 30 dager etter publisering og vi anbefaler alle som kan til å se de tre foredragene. Se også vedlegg med presentasjonene fra foredragsholderne. 

Opptak fra konferansen: