Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ny kartløsning og bedre kvalitetssikring for bedre arealplaner

Arealplaner på høring var fra 1. januar i år tilgjengelige på internett i «Nordlandsatlas». Dette vil i betydelig grad lette planbehandlinga regionalt, i tillegg til at det vil gi folk flest bedre mulighet til å  følge med.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.01.2014

Fra 1. januar 2014 tilbyr Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens karverk i Bodø alle kommuner i Nordland kvalitetsikring av arealplaner ved oppstart av offentlig ettersyn. I tillegg publiserer vi planene på nett.

Ny løsning fra 1.1.2014

Dette er et tilbud til alle Fylkesmannen, fylkeskommunen og Kartverket tilbyr fra 1. januar 2014 alle kommunene i Nordland kvalitetsikring av alle regulerinsplaner, kommunedelplaner og kommuneplaner ved oppstart av offentlig ettersyn. Vi ønsker på denne måten å heve kvaliteten på arealplanene i Nordland og unngå vedtak av planer med feil og mangler. Dette vil både gi kommunene bedre planer og øke rettssikkerheten for innbyggerne.

Digital tilgang

Gjennom å få digital tilgang til arealplanene i høringsfasen har vi også fått mulighet til å arbeide med planene på en ny måte. Kartverket legger alle høringsutkast inn i en høringsbase, Fylkesmannen og Fylkeskommunen publiserer disse på nett i kartløsningen "Nordlandsatlas.no". Dette effektiviserer vår saksbehandling og gjør det svært enkelt å sammenligne planforslag med eksisterende planer.

Landsdekkende plandatabase

Kartløsningen inneholder også vedtatte arealplaner fra nordlandskommunene. Gjennom arbeidet kommunene gjør med å etablere digitale planregister får andre betydelig enklere tilgang til vedtatte arealplaner. Kartverket har oppretta en landsdekkende plandatabase som kommunene kan sende sine planer inn til. Vi vil sterkt oppfordre alle kommunene til å bruke denne muligheten og på denne måten få tilgjengeliggjort arealplanene sine på en enda bedre måte. 

I tillegg til kartløsningen http://nordlandsatlas.no er innholdet også tilgjengelig som WMS-tjenester for integrasjon i egne kartløsninger.