Krafttak for bedre fiske

Fylkesmannens pålegg om undersøkelser og tiltak for bedre fiske i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy opprettholdes av Miljødirektoratet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.06.2016

Vedtaket innebærer at Fylkesmannens pålegg til Nord-Salten kraft AS blir  stående. Dette innebærer at det både skal iverksettes undersøkelser og tiltak for å fremme bedre fiske i vassdraget. Vedtaket er gjort for å bedre kunnskapen om fiskebestandene og kompensere for negative effekter av tidligere kraftutbygginger.

Se "Bedre fiske i regulerte vassdragfor nærmere omtale og bakgrunnsstoff.