Vellykket konferanse om landbruk og rekruttering

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen var konferansens tittel. Med dette som utgangspunkt ble det gjennom foredrag og diskusjon satt søkelyset på en del av de utfordringene som landbruket står overfor med hensyn til rekruttering.Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.11.2014

Konferansens bakteppe var rapporten Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruket. Rapporten viser blant annet at elevene som starter på videregående landbruksutdanning er motiverte, er fornøyd med utdannelsen og er positive til landbruket. Rapporten viser imidlertid også at relativt få elever er i landbruksrelatert arbeid etter ferdig utdannelse, og relativt få elever søker høyere landbruksutdanning. Med en landbruksnæring som etterspør rekruttering og kompetanse er dette en utfordring.

Konferansen hadde god og bred deltakelse, noe som ga diskusjoner med stort engasjement.

Det var enighet om at dette var en god start på arbeidet med temaet, men at arbeidet må fortsette og konkretiseres. Det kom ikke noen entydige konklusjoner om hvordan man bør og skal jobbe videre med dette. Hovedårsaken til dette er at Fylkestinget i desember skal diskutere og vedta framtidig landbruksutdanning i Nordland. Det var enighet om at man ønsker å avvente behandlingen i Fylkestinget før man avgjør hvordan man jobber videre med temaet.

Alle foredragene på konferanse, samt den nevnte evalueringsrapporten er lagt ut til høyre på siden.