Presse

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Publisert 20.10.2020, Sist endra 31.12.2020

Kommunikasjonsrådgivarane arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Statsforvaltaren sender tradisjonelt ut få pressemeldingar. Dei som blir sendt ut vil du finne her. For daglege nyhende, artiklar, prinsipielle vedtak og tilsynsrapportar, anbefaler vi temasidene våre. Her finn du informasjon om kontaktpersonar og lenker til relevante dokument og artiklar. Ta gjerne kontakt med oss. 


11.03.2016

Pressemelding - oppsummering av kommunekartlegging 2015

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer 15. mars saman med Møre og Romsdal fylkeskommune ein oppsummeringskonferanse i etterkant av den omfattande kartlegginga av barn- og unges oppvekstvilkår i Møre og Romsdal i 2015.


13.02.2016

Pressemelding

H.K.H. Kronprins Haakon besøker Møre og Romsdal i april og mai, der han vil være til stede på opningane av:

  • «Marine proteins and peptides Symposium 2016» 21. april i Ålesund.
  • Norsk Tindesenter, 13. mai i Rauma

 Offentleg program for hendingane vert lagt ut når det vert klart.


30.01.2016

Pressemelding

Fylkesmannen rosar beredskapsarbeidet i kommunane


07.07.2015

Klager på standpunktkarakterer nesten halvert

Klager på standpunktkarakterer i grunnskolen er nesten halvert i Møre og Romsdal de siste tre årene. Utdanningsdirektør Alv Walgermo hos Fylkesmannen mener mye av årsaken er storsatsingen Vurdering for læring.


02.10.2013

VI må! – Barnehagekonferansen 3. og 4. oktober 2013

Alle menneske treng sine hemmelegheiter og VI må ta ansvar, seier seniorrådgivar på Oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen, Maren Ørjasæter Aaland.


20.08.2013

Dialogmøte om nødnett

Helsedirektoratet møter kommunene i Møre og Romsdal til dialogmøte om nødnett torsdag 22. august i Molde.


16.08.2013

Avslutning tilsynssak mot Molde kommune

Fylkesmannen finn at Molde kommune bryt kravet til forsvarlege helse-og omsorgstenester gjennom bruke av tripplerom ved Glomstua omsorgssenter.


08.05.2013

Stor reform skal betre rettstryggleiken

Den nye verjemålslova trer i kraft 1. juli 2013. Frå denne datoen vert rundt 420 overformynderi rundt om i kommunane lagt ned og arbeidet overført til Staten ved 18 fylkesmannsembete.


16.04.2013

Frå Sande i sør til Halsa i nord

Laurdag 20.april arrangeras Statsborgarseremoni i Molde. Då er Fylkesmannen vertsskap for 115 nye statsborgarar i Møre og Romsdal.


22.02.2013

Kommunalkomiteen besøkjer Møre og Romsdal

Stortingets kommunalkomité besøkjer Møre og Romsdal 25. og 26. februar 2013. Fylkesmann Lodve Solholm og fylkesordførar Jon Aasen er vertskap under besøket.