Drivaregionen - informasjonsside

I dag slippes informasjonssida om drivaregionen www.drivaregionen.no.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.08.2015

Sida er tenkt for å spre informasjon om bekjempinga av Gyrodactylus Salaris i Drivaregionen. Når parasitten er borte, vil oppbygging av stammene av laks og sjøørret være i fokus.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansvaret for oppstarten. Sunndal kommune vil i løpet av året ta over driften av nettstedet.