Beitepotensiale i areal ute av drift?

Landbruk Nordvest og NIBIO Tingvoll arrangerer fagdag  på Gjermundnes Landbruksskule  med tema; Beiteressursar og god drift av beiteareal

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.10.2016

På fagdagen vil NIBIO presentere resultat frå eit prosjekt, der dei har sett på beitingspotensialet som ligg i areal som har gått ut av drift. Landbruk Nordvest vil presentere det nystarta beiteprosjektet i Møre og Romsdal, der vi med utgangspunkt i eit etablert visningsbeite på Gjermundnes vil drøfte best praksis for drift av beiteareal.

Last ned programmet her eller i høgre margen.

Det hastar med å melde seg på til Gerd Gunnerød i Landbruk Nordvest, tlf: 90998479 innan 31.10.