Innleiande dialog om Øystesefjella som mogeleg nasjonalpark

Informasjon skal være lett tilgjengeleg i verneprosessar, og Statsforvaltaren ønskjer å ha tett dialog undervegs.
Informasjon skal være lett tilgjengeleg i verneprosessar, og Statsforvaltaren ønskjer å ha tett dialog undervegs. Foto: Maria Knagenhjelm.

Her kan du finne referat og presentasjonar frå den innleiande informasjonsfasen i arbeidet med å greie ut eit mogeleg vern av Øystesefjella. Sida vil bli oppdatert når det kjem nye referat. 

Publisert 22.06.2022

I startfasen

Fordi vi no er heilt i startfasen av oppdraget, føreligg det førebels lite informasjon å dele. Vi prioriterer i første omgang å ha dialog med politisk og administrativ leiing i kommunane og grunneigarorganisasjonar, for så å gå breiare ut til næringsliv og interesseorganisasjonar.

Informasjon

Til no har vi hatt møte med politisk og administrativ leiing i Kvam herad, Samnanger kommune og Vaksdal kommune. Vi har gjennomført open informasjonskveld for grunneigarar i Øystese 4. april. Vi informerte om oppdraget for kommunestyret i Samnanger 7. april, i Vaksdal den 10. mai og i Kvam 24. mai.

Det har vore nytting for oss å få tidleg innspel og synspunkt på oppdraget.

Referat og presentasjonar ligg til høgre. Føl lenkja i høgrefana for å få meir informasjon om Øystesefjella og for å få oversikt over prosessen framover. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.