Innmeldingsskjema om sårbare naturtypar og artar i sjø

Veit du om sårbare artar eller spesiell natur i sjøen, kan du melde det inn her. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.12.2019

Om du ikkje ønskjer at informasjonen skal vere offentleg, huk av for at du ønskjer det unntatt. Vi ber også om kontaktinformasjon, om vi skulle trenge meir informasjon om registreringa.

Du kan lese meir om kartlegging av sårbare naturtypar og artar i sjø her.

Innmelding av funn

Skal funna registrerast i Artskart?

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.