Kunngjering av løyve for vaskeanlegg for tankbilar

Kjellmi AS fekk 9. desember 2022 løyve etter forureiningslova til utslepp frå vaskehall for tankbilar i Strandebarm i Kvam herad.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.01.2023

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no 

Rett til å klage

Partane som er involverte i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skla sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klagen med referansenummeret som står i saksdokumenta. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.