Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om mottak av EE-avfall og metallavfall på Ågotnes

Stena Recycling AS søkjer om løyve etter forureiningslova til mottak og behandling av EE-avfall og metallavfall på CCB, Ågotnes i Fjell kommune. Frist for uttale er 10. august 2019.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 25.06.2019

Det er søkt om mottak av 50 000 tonn jern og metall, 5 000 tonn EE-avfall og inntil 3 000 tonn batteri per år. Mottaket skal drivast kvardagar mellom kl. 0700 og 1800.

Sjå søknad med vedlegg til høgre på sida.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida. Høyringsfristen er 10. august 2019.

Merknader til søknaden kan du leggje inn i skjemaet under, sende til fmvlpost@fylkesmannen.no, Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Merk saka med referansenummer 2019/4386. Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn.

Uttale

Kontaktpersonar