Framleis mogleg å søke opplæringstilskot

I mai vart det innført ei midlertidig ordning som opna for tilskot til opplæring av arbeidstakarar i grøntnæringa. Midlar over ordninga blir tildelt fortløpande uavhengig av søknadsfrist 15. november.

Publisert 06.10.2021

Totalt vart det løyvd 25 millionar kroner til opplæringstilskot over revidert nasjonalbudsjett. Av dette har i underkant av 5,3 millionar kroner blitt utbetalt per 5. oktober. Det er viktig å merke seg at opplæringstilskot blir tildelt fortløpande og kan bli brukt opp før søknadsfrist 15. november.

Tilskot til opplæring kan bli gitt til føretak som produserer grønsaker, frukt, bær eller potet, og som har tilsett sesongarbeidstakarar i 2021. Pakkeri som er heileigd av føretak som produserer grønsaker, frukt, bær eller potet er også omfatta av ordninga. Følgande vilkår må vere oppfylt for å få opplæringsstilskot:

Ein søker opplæringstilskot via Altinn.