Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Ny ordning: Pelsdyrkompensasjon

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle no, kan søke om kompensasjon.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 09.12.2019

Stortinget har vedtatt at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 2025. Landbruksdirektoratet har fått ansvar for å forvalte ordninga som vert styrt gjennom ei ny forskrift.

Pelsdyrbønder skal sende søknaden om kompensasjon til fylkesmannen som er førsteinstans.


Skjemaet for å søke om pelsdyrkompensasjon
Landbruksdirektoratet har opprettet eigne sider der de vil finne regelverk og søknadsskjema for pelsdyravvikling. Her finn pelsdyrbønder informasjon om kva reglar som gjeld, og korleis dei søker kompensasjon. Sidene vert oppdatert om det kjem ny informasjon som pelsdyrbønder treng å vite om.