Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2019
09. des 50 Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland, KoRus Vest Stavanger, NAPHA og KS i samarbeid med kommunar, Helse Fonna, FOUSAM og brukarorganisasjonar Utvikling av recoveryorientert praksis - erfaringssamling i Helse Fonna-regionen Stemnestaden leirsted, Tysvær
03. des 49 Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma Leve heile livet-konferanse i Bergen Scandic Flesland Airport, Bergen
november 2019
28. nov 48 Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma Leve heile livet-konferanse i Førde Scandic Sunnfjord hotel & spa, Førde
28. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 28. november 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
27. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 27. november 2019 Møterom Ulriken, Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
22. nov 47 Helse Vest RHF i samarbeid med Fylkesmannen og KoRus Fagdag om tvang på rusområdet Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7
21. nov - 22. nov 47 Fylkesmannen i Vestland Møte for kommuneoverlegar i Hordaland og Sogn og Fjordane Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
21. nov 47 Fylkesmannen v/Karstein Fardal og Kjetil Stavø Høvig Fagdag om fagfornying og nye læreplanar Sogndal - Quality Hotel Sogndal
20. nov 47 Fylkesmannen v/Karstein Fardal og Kjetil Stavø Høvig Fagdag om fagfornying og nye læreplanar Bergen, Scandic Ørnen
20. nov 47 Helse Førde og Fylkesmannen Fagdag om vald og overgrep mot barn Skei, Thon hotel Jølster
19. nov 47 Fylkesmannen v/Karstein Fardal og Kjetil Stavø Høvig Fagdag om prøvefeltet og brukarundersøkingar i grunnskulen Amalie Skram videregående skole, auditorium Hans Tank, Lungegårdskaien 40, Bergen
13. nov 46 Fylkesmannen i Vestland Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt Statens hus Bergen, Kaigaten 9
07. nov 45 Fylkesmann i Vestland, Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet. Barns deltaking og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernet Høgskulen på Vestlandet (HVL) - Mimes brønn, Inndalsveien 28, 5063 Bergen
oktober 2019
29. okt - 30. okt 44 Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestland Plansamling om reguleringsplanlegging og tettstadutvikling Quality Hotell Sogndal
29. okt 44 Fylkesmannen i Vestland Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
17. okt - 18. okt 42 Fylkesmannen i Vestland, Myldring AS Beit - ein optimistisk konferanse om klima, landbruk, fjøs, teknologi og slikt Myrkdalen, Voss
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland v/beredskapsseksjonen Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap Park Hotel Vossevangen, Voss
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverka i Vestland Clarion Bergen Airport, Flesland.
03. okt - 04. okt 40 Fylkesmannen Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2019 Leikanger fjordhotell
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen i Vestland Møte for kommunalsjefar, fagleiarar og tenesteleiarar innan rus og psykisk helse i kommunane Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
02. okt 40 Fylkesmannen Første grupperettleiing for legar i spesialisering Leikanger fjordhotell
september 2019
25. sep - 26. sep 39 Fylkesmannen i Vestland Fagdagar om sosialtenestelova Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
23. sep - 25. sep 39 Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Vestland Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta Scandic Bergen City
19. sep 38 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 19. september 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
18. sep - 19. sep 38 Fylkesmannen v/Hanne Melander og Helge Pedersen Samling for PPT-leiarane i Hordaland og i Sogn og Fjordane Bergen, Grand Hotel Terminus
17. sep - 18. sep 38 Fylkesmannen i Vestland og Stryn kommune Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 3 av 3 Førde
11. sep - 12. sep 37 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS 1 hausten 2019 Førde
10. sep 37 Helse Flørde Kurs i nødnett hausten 2019 Førde Sentralsjukehus, audiotoriet
09. sep - 10. sep 37 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Akuttmedisinkurs for LIS 1 Nordhordland legevakt Nordhordland legevakt, Kvassnesvegen 48 A, Isdalstø
09. sep - 10. sep 37 Helse Førde Kurs i akuttmedisin hausten 2019 Førde
05. sep 36 Fylkesmannen i Vestland, KoRus vest Bergen Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering Hotell Terminus/KoRus sine lokale i Kanalveien 5
03. sep - 04. sep 36 Fylkesmannen i Vestland og Fylkeskommunen i Hordaland og Sogn og Fjordane Landbrukskonferansen 2019 - Klimaklokt vestlandslandbruk Sogndal Quality hotell, Sogndal
03. sep 36 Fylkesmannen i Vestland, KoRus vest Bergen Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering Thon Hotel, Jølster
02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland v/beredskapsseksjonen CIM-verkstad i Bergen Statens hus Bergen
august 2019
29. aug 35 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 29. august 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen, møterom Ulriken
28. aug - 29. aug 35 Fylkesmannen i Vestland og Læringsnettverka Prosjektutviklingsseminar for barneverntenestene Flesland, Clarion Hotell Bergen Airport
14. aug - 15. aug 33 Fylkesmannen Andre grupperettleiing LIS1-legar 2019 Quality hotell, Florø
juni 2019
20. jun 25 Fylkesmannen Kommunesamling om regionale miljøtilskot i Førde Scandic Sunnfjord hotell, Førde
19. jun 25 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 19.juni 2019 - AVLYST Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
19. jun 25 Fylkesmannen i Vestland v/ Astrid F. Harlem og Kjetil Stavø Høvig Fellessensur vidaregåande opplæring Bergen
18. jun 25 Fylkesmannen Kommunesamling om regionale miljøtilskot i Bergen Scandic Ørnen hotell, Bergen
17. jun 25 Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal Fellessensur for grunnskulen Bergen, Storetveit skule
05. jun - 06. jun 23 Fylkesmannen i Vestland v/beredskapsseksjonen Administratorkurs DSB-CIM og CIM-verkstad Statens hus, Leikanger og Bergen
04. jun 23 Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal Fagsamling for sensorar i grunnskulen Bergen, Bergen, Radisson Blu Royal Hotel
03. jun - 04. jun 23 Fylkesmannen i Vestland Økonominettverkssamling Kviknes Hotel, Balestrand
mai 2019
23. mai 21 Fylkesmannen i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Dagssamling om kvalifiseringsprogrammet 23. mai 2019 Scandic Sunnfjord hotell, Storehaugen 2, Førde
21. mai - 22. mai 21 Fylkesmannen i Vestland Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 21-22. mai 2019 Quality hotel Sogndal, Gravensteingata 5, 6856 Sogndal
20. mai - 21. mai 21 Stryn kommune og Fylkesmannen i Vestland Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 2 av 3 Sunnfjord Hotell, Førde
09. mai 19 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 9. mai 2019 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
08. mai 19 Bufetat v/Kirsten Øgrey Tønnesen og HFK v/Akylina Samara Fagsamling om barn og unges bruk av internett Årstad videregående skole, Bergen (bybanen m. stoppested Danmarksplass)
Dato Arrangement
desember 2019
09. des Utvikling av recoveryorientert praksis - erfaringssamling i Helse Fonna-regionen
03. des Leve heile livet-konferanse i Bergen
november 2019
28. nov Leve heile livet-konferanse i Førde
28. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 28. november 2019
27. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 27. november 2019
22. nov Fagdag om tvang på rusområdet
21. nov - 22. nov Møte for kommuneoverlegar i Hordaland og Sogn og Fjordane
21. nov Fagdag om fagfornying og nye læreplanar
20. nov Fagdag om fagfornying og nye læreplanar
20. nov Fagdag om vald og overgrep mot barn
19. nov Fagdag om prøvefeltet og brukarundersøkingar i grunnskulen
13. nov Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt
07. nov Barns deltaking og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernet
oktober 2019
29. okt - 30. okt Plansamling om reguleringsplanlegging og tettstadutvikling
29. okt Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
17. okt - 18. okt Beit - ein optimistisk konferanse om klima, landbruk, fjøs, teknologi og slikt
16. okt - 17. okt Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap
16. okt - 17. okt Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverka i Vestland
03. okt - 04. okt Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2019
02. okt - 03. okt Møte for kommunalsjefar, fagleiarar og tenesteleiarar innan rus og psykisk helse i kommunane
02. okt Første grupperettleiing for legar i spesialisering
september 2019
25. sep - 26. sep Fagdagar om sosialtenestelova
23. sep - 25. sep Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta
19. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 19. september 2019
18. sep - 19. sep Samling for PPT-leiarane i Hordaland og i Sogn og Fjordane
17. sep - 18. sep Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 3 av 3
11. sep - 12. sep Kurs i akuttmedisin for LIS 1 hausten 2019
10. sep Kurs i nødnett hausten 2019
09. sep - 10. sep Akuttmedisinkurs for LIS 1 Nordhordland legevakt
09. sep - 10. sep Kurs i akuttmedisin hausten 2019
05. sep Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering
03. sep - 04. sep Landbrukskonferansen 2019 - Klimaklokt vestlandslandbruk
03. sep Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering
02. sep CIM-verkstad i Bergen
august 2019
29. aug Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 29. august 2019
28. aug - 29. aug Prosjektutviklingsseminar for barneverntenestene
14. aug - 15. aug Andre grupperettleiing LIS1-legar 2019
juni 2019
20. jun Kommunesamling om regionale miljøtilskot i Førde
19. jun Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 19.juni 2019 - AVLYST
19. jun Fellessensur vidaregåande opplæring
18. jun Kommunesamling om regionale miljøtilskot i Bergen
17. jun Fellessensur for grunnskulen
05. jun - 06. jun Administratorkurs DSB-CIM og CIM-verkstad
04. jun Fagsamling for sensorar i grunnskulen
03. jun - 04. jun Økonominettverkssamling
mai 2019
23. mai Dagssamling om kvalifiseringsprogrammet 23. mai 2019
21. mai - 22. mai Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 21-22. mai 2019
20. mai - 21. mai Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 2 av 3
09. mai Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 9. mai 2019
08. mai Fagsamling om barn og unges bruk av internett