Små kommunar kan søkje om tilskot til å styrke legevaktsordninga

I Vestland er det 20 kommunar som kan søkje på tilskotet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.04.2023

Målet med ordninga er å betre rekrutteringa til legevaktsordninga, eller å redusere vaktbelastning. Kravet for å søkje er at kommunen har færre enn 5000 innbyggarar og ligg i det SSB definerer som sentralitetsklasse 5 og 6.

I Vestland vil dette omfatte kommunane Tysnes, Eidfjord, Ulvik, Modalen, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Aurland, Lærdal, Askvoll, Fjaler, Bremanger, Etne, Fitjar, Vaksdal og Austrheim. Kommunar som har eigen legevakt, eller deltek i samarbeid med berre èin annan kommune, vil bli prioriterte. Det same vil kommunar med låg sentralitetsgrad innad i sentralitetsklasse 5 og 6.

Frist for å søkje er 25. mai 2023.

Meir informasjon om søknadsprosessen og tildelingskriteria finn du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Webinar om tilskotsordninga

For å hjelpe kommunane i arbeidet med å søkje tilskot arrangererte Helsedirektoratet eit webinar i 2022. Webinaret kan de sjå i opptak på Helsedirektoratet sine nettsider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.