Helsestasjonar må ha rutinar for å følgje opp barn som ikkje møter

Alle barn og unge har rett på tilbod på helsestasjon og i skulehelsetenesta, og retningslinja er no oppdatert for å fange opp dei som ikkje møter til konsultasjonar.

Publisert 09.06.2023

Anbefalinga i retningslinja seier at helsestasjonen bør ha rutinar for å følgje opp foreldre og barn som

  • ikkje møter til avtalte helsekonsultasjonar
  • avbestiller eller endrar timar gjentekne gonger

Helsestasjonen bør også ha rutinar for å sikre oppdatert oversikt over barn under skulealder, som bur i kommunen.

Kommunen skaffar seg oversikt ved å gjere ein regelmessig kontroll i journalsystemet opp mot personregisteret, gjennom Norsk helsenett. Her er det mellom anna opplysningar om tilflyttarar og nyfødde. Det nye punktet i retningslinja viser også til døme på tiltak for å sikre barnets rett til helsekonsultasjonar og oppfølgingstiltak når barnet ikkje møter.   

Nasjonal faglig retningslinje om helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom finn du på Helsedirektoratet si nettside.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.