Har du innspel til ny stortingsmelding om folkehelse og levekår i samiske område?

Regjeringa skal legge fram stortingsmeldinga til våren og ønskjer innspel til arbeidet.

Publisert 21.09.2023

Regjeringa ønskjer særleg innspel om utfordringar og om ressursar og tiltak som kan vere førebyggjande og helsefremjande. Det kan vere tiltak for å fremje god psykisk helse  og livskvalitet, gode levevanar og styrka helsekompetanse.

Fristen for å kome med innspel er 15. oktober.

Les meir på regjeringa si heimeside: Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder? Vi ber om innspill! - regjeringen.no

Nettsida finst også i nordsamisk omsetting: Movt ovddidit álbmotdearvvašvuođa ja eallindili sámi guovlluin? Mii dáhttut cealkámušaid dása! - regjeringen.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.