17,5 millionar kroner til utvikling av sosiale tenester i Nav

Statsforvaltaren i Vestland har tildelt prosjektmidlar til 35,5 stillingar i 25 utviklingsprosjekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.03.2022, Sist endra 07.10.2022

Føremålet med tilskotsordninga er å forbetre dei sosiale tenestene i Nav gjennom treårige utviklingsprosjekt.

Prosjekta skal bidra til å utvikle eit heilskapleg og samordna tenestetilbod, som er betre tilpassa brukarane sine behov. Gjennom nye arbeidsmetodar og samarbeidsformer skal brukarane få auka kvalitet i dei sosiale tenestene, og med det få betra levekåra sine.

17 580 000 kroner

I første omgang fekk prosjekta i Vestland tildelt 15,7 millionar kroner for 2022. Dette var nok til å vidareføre dei prosjekta som var inne i tilskotsordninga frå før, men det gav ikkje rom til å starte opp nye prosjekt.

Etterpå gav Arbeids- og velferdsdirektoratet oss ei tilleggsløyving på 1 880 000 kroner til nye prosjekt. I tillegg vart eit av dei pågåande prosjekta avslutta før tida. Til samen gav dette rom for å starte opp fire nye prosjektstillingar.

Tre nye prosjekt

No i 2022 har kommunane i Vestland søkt om til saman 14 millionar kroner i statleg tilskot til 22 stillingar i 12 nye prosjekt. Dette viser stor interesse for å ville forbetre dei sosiale tenestene i Nav, men med rom for å starte opp fire nye prosjektstillingar har vi måtta avslått dei aller fleste søknadene. Dei Nav-kontora som fekk innvilga tilskot til nye prosjekt i år er:

  • Nav Bergenhus – to stillingar i prosjektet «Ka `no?»
  • Nav Bømlo – ei stilling i prosjektet «Barn har noko viktig å seie!»
  • Nav Kinn – ei stilling i prosjektet «Koordinerte tenester til barnefamiliar»

Her kan du sjå oversikta over alle dei 25 prosjekta i Vestland.

Les meir om prosjekttildelingar tildegare år under «Lenkjer».

Landsomfattande oversikt

Arbeids- og velferdsdirektoratet har laga ei landsomfattande oversikt over prosjekt som har fått pengar til denne tilskotsordninga no i år. I denne oversikta kan du bruke søke- og filterfunksjonen for å finne det Nav-kontoret eller fylket du ønskjer.

Nasjonal oversikt over tilskotsmottakarar 2022.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.