Sjå opptak av konferansen "Ein bustad for heile livet"

Konferansen blei arrangert i Bergen 31. mai. Om du ikkje fekk han med deg, kan du sjå opptak her. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Sist endra 06.01.2023

Opptak av konferansen, og presentasjonar finn du på heimesida til Senteret for et aldersevennlig Norge.

På konferansen retta vi merksemda mot behov, moglegheiter og løysingar som gjer at den einskilde kan bu lenger i eigen bustad. Vi fekk mellom anna gode døme frå kommunar som har jobba godt med desse problemstillingane. Temaet er sentralt i Leve heile livet-arbeidet, og heile programmet finn du under «Dokument».

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.