Introduksjon til læringsressursen «Jeg vet»

RVTS Nord inviterer alle som ønskjer ei innføring i læringsressursen til digitalt kurs 3. mars frå 09.00 til 12.00.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.03.2023

På kurset blir du kjent med «Jeg vet», korleis du kan bruke læringsressursen og korleis lære opp andre til å ta den i bruk.

Meir informasjon og påmelding finn du på heimesida til RVTS Nord. 

Barnehagar og skular har eit ansvar for å førebygge og avdekke at barn vert utsett for fysisk, psykisk, seksuell og digital vald. Å gi barn kunnskap om kva vald og overgrep er, kjennskap til sine rettar og moglegheit til å fortelje fremjar livsmeistring. Det er eit viktig bidrag for å førebygge at barn og unge vert utsett og/eller utset andre for vald, overgrep og mobbing.

«Jeg vet» skal bidra til at barnehagar, grunnskular og videregåande skular har eit valdsførebyggande opplæringstilbod som fremjar livsmeistring - og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig tilbod.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.