Nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet - Seljord kommune

Dato:
18. september 2019 - 20. september 2019
Sted:
Seljord kommune
Kommune:
Seljord
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Seljord kommune, Seljord barne- og ungdomsskole

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ført tilsyn med Seljord kommune/Seljord barne- og ungdomsskole. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn og temaet har vært elevenes skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system. 

Publisert 26.09.2019

Tilsynet har som formål å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens aktivitetsplikt i skolemiljøsaker, jf. opplæringsloven Kapittel 9A og skoleeiers forsvarlige system, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 

Vi har funnet at kommunen/skolen ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi har derfor konkludert med lovbrudd når det gjelder skolens aktivitetsplikt, men ikke når det gjelder kommunens forsvarlige system på området for skolens aktivitetsplikt. Se rapportene for mer informasjon.   

Tilsynsrapportene er endelig. Seljord kommune/Seljord barne- og ungdomsskole har fått frist til 15. juni på å rette lovbrudd. Dersom forholdene ikke rettes innen fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting, jf. kommuneloven § 60 d.

Du kan lese mer om skolemiljø og tilsyn på Utdanningsdirektoratet sine sider. Se lenker på siden. 

Dato:
18. september 2019 - 20. september 2019
Sted:
Seljord kommune
Kommune:
Seljord
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Seljord kommune, Seljord barne- og ungdomsskole