Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Lenke til intern side om kommunerettede tilsyn og tilsynssamordning:
https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/kommunal-styring/tilsyn/ 

Lenke til den nasjonale tilsynskalenderen for kommunerettede tilsyn: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/ 

 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
Dato Arrangement