Østøyskjæret biotopvernområde

Østøyskjæret er en viktig hekkeplass for makrellterner.
Østøyskjæret er en viktig hekkeplass for makrellterner. Foto: Bjørnar Olsen.

Østøyskjæret ble vernet fordi det var en viktig hekkeplass for makrellterner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2018

Last ned PDF med mer informasjon om Østøyskjæret biotopvernområde

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding