Færder nasjonalpark

Store Færder. Foto: Birgit Brosø
Store Færder. Foto: Birgit Brosø

Færder nasjonalpark inneholder et av de mest bevaringsverdige natur- og kulturlandskapene i Norge.

 

Publisert 30.11.2018

Last ned PDF med mer informasjon om Færder nasjonalpark

Forvaltningsplan Færder nasjonalpark. 2017 - 2027

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding