Ferdselsforbudet ekstra viktig i år

Ferdselforbudet i sjøfuglreservatene i Vestfold og Telemark startet 15. april. Forbudet skal sikre sjøfuglene ro i hekkesesongen. I år er det ekstra viktig å overholde forbudet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2020


Fra og med 15. april er det forbudt å ferdes i sjøfuglreservatene i Vestfold og Telemark. Forbudet er markert ute i terrenget med små hvite skilt med riksløven på (se bilde lenger ned i artikkelen). Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land. Forbudet gjelder i perioden 15. april–15. juli.


Ævmagrede fugler er mer utsatt for forstyrrelser

Tidligere denne våren har det vært rapportert om omfattende død av ærfugl og en del andre sjøfugler langs kysten i Vestfold og Telemark. En foreløpig obduksjonsrapport på seks fugler viser at de døde av avmagring. – Derfor er det nå ekstra viktig å vise hensyn og ikke forstyrre fuglene unødig, sier Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn. – Dette betyr også at man viser hensyn som båtfører. For ærfugl som sulter vil det å flykte unna for eksempel båter i høy fart være en stor tilleggsbelastning, og i ytterste konsekvens kan de dø av dette.

Stadig tidligere hekking for grågåsa

Vanlige sjøfugler rundt Oslofjorden er ulike måke- og andearter, tjeld, terner og forskjellige arter av gås. At grågåsa går inn for landing her nord er et sikkert vårtegn, og grågåsa er blant sjøfuglene som starter hekkesesongen først.

- Både grågås og ærfugl er tidlig i ute med hekkingen. I Ilene naturreservat i Tønsberg ble de første gåsungene observert på svømmetur allerede de første dagene i april, forteller fagsjef Arne Christian Geving hos Fylkesmannen.

Brudd på ferdselsforbudet kan straffes

Det er statens naturoppsyn (SNO) og politiet som håndhever ferdselsforbudet. SNO er oppsynsmyndighet, og kan ha kontroller i reservatene. Brudd på ferdselsforbudet kan anmeldes til politiet, som er påtalemyndighet. Politiet kan ilegge bøter til personer som har brutt forbudet.Slik kan du vite om du er i et verneområde


Det er dessverre ikke så lett å finne ut av om man er i nærheten av et sjøfuglreservat eller ikke. Men alle naturvernområder ligger i en enkel kartløsning fra Miljøstatus. Her kan man klikke videre på en lenke inn til selve forskriften.
Miljøstatus kart fra PC
Miljøstatus kart for App Store
Miljøstatus kart for Google Play

God tur!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.