Forholdene for villreinen på Hardangervidda må bedres

Rein på vinterbeite på Hardangervidda. Foto: Anders Mossing
Rein på vinterbeite på Hardangervidda. Foto: Anders Mossing

Regjeringen har bestemt at det skal lages tiltaksplaner for flere av villreinområdene våre, fordi varsellampene lyser rødt for disse områdene.

Publisert 14.11.2023

Det var i november 2022 at Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med å lage et utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Norsk villreinsenter er sekretariat for arbeidet.

De neste ukene vil arbeidet sluttføres, og et ferdig utkast til tiltaksplan skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. desember. Deretter vil Miljødirektoratet oversende planen til Klima- og miljødepartementet som skal sende den på en offentlig høring.

 

Les mer om saken på hjemmesiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Her ligger og lenker til dokumenter i saken samt kontaktpersoner.

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.