Tidsbegrenset tillatelse – Pasadalen Gjenvinningsstasjon i Porsgrunn

Renovasjon i Grenland (RiG) har fått en tidsbegrenset tillatelse til omlastning av matavfall fra privat husholdninger ved Pasadalen Gjenvinningsstasjon i Porsgrunn.

Publisert 16.06.2022

Eierkommunene til Renovasjon i Grenland IKS (RiG) har besluttet at matavfallet fra privathusholdninger skal samles inn i egen avfallsbeholder. Dette medfører at RiG  må finne nye aktører og inngå nye kontrakter til å håndtere innsamling og omlastning av matavfallet. For at disse aktørene skal kunne få alt det formelle på plass, er det behov for en midlertidig løsning.

Statsforvalteren har gitt en tidsbegrenset tillatelse for perioden 01.09.22-01.11.23 til omlastning ved Pasadalen Gjenvinningsstasjon i Porsgrunn.

Vi har stilt vilkår om væsketette-containere, oppholdstid, mengder avfall og rutiner for rengjøring.

For ytterliggere informasjon se oversendelsesbrev og vilkår som ligger under "Dokumenter" i høyremenyen.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse.

Eventuell klage må begrunnes, merkes med saksnr. 2018/328 og sendes innen 3 uker til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding