Løyve til tiltak i forureina grunn i Notodden kommune

Statsforvaltaren har gjeve Vannfronten Eiendom AS løyve etter forureiningslova til tiltak i forureina grunn på Jernverkstomta i Notodden kommune.

Publisert 30.08.2021

Vannfronten Eiendom AS skal utvikla eigedomen i samsvar med ein tiltaksplan og løyvet frå Statsforvaltaren. Meir opplysningar finn du i dokumenta til høgre.

Partar i saka og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket.

 

Eventuelle klager må ein grunngi og sende innan 09.09.21 til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sihgr@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding