Endret tillatelse etter forurensningsloven til Bjorstaddalen Næring AS

Statsforvalteren har ved vedtak av 8. februar 2024 endret tillatelsen til avfallsanlegget i Bjorstaddalen i Skien.

Publisert 08.02.2024

Vedtaket innebærer at omlasting og lagring av matavfall innlemmes i tillatelsen på nærmere fastsatte vilkår, samt at den delen av tillatelsen som omhandler anlegg for optisk sortering av husholdningsavfall fjernes. Statsforvalteren oppdaterer også tillatelsen med nye krav som ivaretar de generelle BAT-konklusjonene. Søknad om å fjerne begrensning for årlig mengde deponert avfall er avslått.  

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse. Miljødirektoratet er klageinstans.

 

En eventuell klage bør begrunnes, merkes 2022/11427 og sendes innen 29.02.2024 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding