Kartløsning-skogbruksplanlegging

Hovedplan for skogbruksplanlegging skal være et strategisk styringsverktøy for skogbruksplanlegging i fylket. Statsforvalteren har laget et kartverktøy som gjør planarbeidet mer oversiktlig.

Om skogbruksplanlegging

Skogbruksplanlegging danner grunnlaget for bærekraftig skogbruk. Gjennom skogbruksplanlegging bygger skogbruket sin virksomhet på gode kunnskaper om ressurser og miljøverdier. Skogbruksplanene har også nytteverdi innenfor skogsertifisering og frivillig vern av skog. Det er et mål å lage skogbruksplaner som er tilpasset den enkelte skogeiers ønsker og behov.

Viktige økonomiske prioriteringer

Statsforvalteren utarbeider hovedplanen, som er et viktig utgangspunkt for prioriteringer i kommunene og sentralt. Hovedplanen for skogbruksplanlegging skal gi grunnlag for tildeling av tilskuddsmidler fra Landbruksdirektoratet, samt initiere Geovekstprosjekter, kommunal rentemiddelbudsjettering og Statsforvalterens budsjettering av tilskuddsmidler.

Nytt kartverktøy

For å få en helhetlig oversikt over hovedplanen for skogbruksplanlegging i Vestfold og Telemark, har Statsforvalteren utarbeidet et kart. Informasjon fra kartet kan være godt hjelpemiddel for initiering av skogbruksplanprosjekt.

Kartet har som mål å kontinuerlig samle inn oppdatert informasjon fra kommende Geovekstprosjekter/Geodataplaner, historiske skogbruksplanprosjekter, handlingsplaner og oversikt over eiendomsklasser fordelt på areal og antall skogeiere for hver kommune. Alle skogbruksplanprosjekter har opprinnelse fra hovedplan for skogbruksplanlegging og har en gjennomføringstid på 3-4 år.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.