Barkbille- og tørkeskader overvaka av Sentinel – 2 (satellitt)

Døde trær årsaka av tørkesommeren 2018. Foto: Marita Bruun
Døde trær årsaka av tørkesommeren 2018. Foto: Marita Bruun

NIBIO har i samarbeid med ei brukargruppe samansett av AT-skog, Fritzøe skogar og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, utvikla ei nær-sanntid overvaking av bille- og tørkeskadar på gran.

Publisert 15.07.2021

I tillegg kan data for avverking kartleggjast slik at ein kan overvake framdrifta i hogst av skada skog.

Kvifor?

Det er en viss fare for ein bille-epidemi på Østlandet, og ei kontinuerleg overvaking av skadebiletet gjennom sumaren 2021 og seinare kan hjelpe til med å halde oversikt over skadebiletet. I gjennomsnitt vil det komme eit nytt Sentinel-2 datasett kvar 2,5 dag som høgaste frekvens. Likevel vil skyer gjere oppdateringa sjeldnare.

Kva kan vi oppnå?

Dette kan bidra til å dirigere hogsten til utsette område i ein tidleg fase av angrepet i tørkeutsett skog. Samstundes som det er mogleg å følgje med på framdrifta i oppryddinga.

Utfordringar!

Overvakinga er ferdig utvikla og ble lansert for brukargruppa 14. mai i år. Men det ble oppdaga feil i skymaskeringshandteringa og trong for justering av treslagsmaskeringen. 4. juni vart overvakingsprogrammet relansert.

Våren 2021 har vore både våt og kald. Likevel er det lokalt i deler av fylket registrert store billefangster i NIBIO sine forsøksfeller. Stasforvaltaren i Vestfold og Telemark ser fram til at denne overvakinga av skogen med satellitt startar opp.

Kontaktpersoner