Ny risikoavlastning for grøntprodusentane

Regjeringa har vedteke å utvide den eksisterande avlingsskadeordninga for jordbruket slik at den også tek opp i seg avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2020

Dette gjev grøntprodusentane tryggleik og kompensasjon dersom dei ikkje skulle klare å hauste avlingene på normal måte i 2020.

Sjå her for meir informasjon:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-risikoavlastning-for-grontprodusentene/id2696696/

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.