Ny risikoavlastning for grøntprodusentane

Regjeringa har vedteke å utvide den eksisterande avlingsskadeordninga for jordbruket slik at den også tek opp i seg avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.04.2020

Dette gjev grøntprodusentane tryggleik og kompensasjon dersom dei ikkje skulle klare å hauste avlingene på normal måte i 2020.

Sjå her for meir informasjon:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-risikoavlastning-for-grontprodusentene/id2696696/

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.