Jordvettregler

Er du utbygger, grunneier, planlegger, politiker eller «mannen i gata»?
Bli kjent med jordvettreglene. De setter matjorda vår på dagsorden – en begrenset ressurs vi må bevare for framtidas telemarkinger!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2018
  1. Ingen planlegging uten å ta hensyn til jorda

  2. Meld fra hvor mye jord du må omdisponere

  3. Vis respekt for ruskevær

  4. Vær rustet for langsiktig planlegging, også i enkeltsaker

  5. Lytt til erfarne fagfolk

  6. Bruk jordsmonnskart og andre kartdata

  7. Gå ikke alene – ta hensyn til terrenget og generasjoners arbeid med jorda

  8. Vend i tide, det er ingen skam å snu i en sak

  9. Spar på matjorda!