Grønne erosjonssikringsmetoder i vassdrag

Dato:
17. november 2022 09.30 - 14.30
Sted:
Stange Gjestegård, Tinghaugveien 27, Ramnes
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Fylkeskommune, og vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold og Telemark, fylkeskommunen, vannområdene, landbruksrådgivningen, entreprenører og gårdbrukere
Påmeldingsfrist:
13. november 2022 23.59
Publisert 01.09.2022

«Grønn erosjonssikring langs vassdrag»

Gratis fagsamling med besøk av eksperter fra England, som vil presentere ulike alternative metoder for erosjonssikring langs vassdrag.

Vi vil snakke om:

  • Gjeldende regelverk om kantvegetasjon og fysiske tiltak i vassdrag.
  • Fordeler og ulemper med tradisjonell erosjonssikring.
  • Grønn erosjonssikring: metoder og erfaringer fra Storbritannia i de siste 30 årene.
  • Hvordan velge riktig metode for erosjonssikring?
  • Konkrete eksempler fra Aulivassdraget og andre bekker i Vestfoldkysten.

 

Dato:
17. november 2022 09.30 - 14.30
Sted:
Stange Gjestegård, Tinghaugveien 27, Ramnes
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Fylkeskommune, og vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold og Telemark, fylkeskommunen, vannområdene, landbruksrådgivningen, entreprenører og gårdbrukere
Påmeldingsfrist:
13. november 2022 23.59