Grønne erosjonssikringsmetoder i vassdrag

Dato:
17. november 2022 09:30 - 14:30
Stad:
Stange Gjestegård, Tinghaugveien 27, Ramnes
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Fylkeskommune, og vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold og Telemark, fylkeskommunen, vannområdene, landbruksrådgivningen, entreprenører og gårdbrukere
Påmeldingsfrist:
13. november 2022 23:59
Publisert 01.09.2022

«Grønn erosjonssikring langs vassdrag»

Gratis fagsamling med besøk av eksperter fra England, som vil presentere ulike alternative metoder for erosjonssikring langs vassdrag.

Vi vil snakke om:

  • Gjeldende regelverk om kantvegetasjon og fysiske tiltak i vassdrag.
  • Fordeler og ulemper med tradisjonell erosjonssikring.
  • Grønn erosjonssikring: metoder og erfaringer fra Storbritannia i de siste 30 årene.
  • Hvordan velge riktig metode for erosjonssikring?
  • Konkrete eksempler fra Aulivassdraget og andre bekker i Vestfoldkysten.

 

Dato:
17. november 2022 09:30 - 14:30
Stad:
Stange Gjestegård, Tinghaugveien 27, Ramnes
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Fylkeskommune, og vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold og Telemark, fylkeskommunen, vannområdene, landbruksrådgivningen, entreprenører og gårdbrukere
Påmeldingsfrist:
13. november 2022 23:59