Lokalvalg

Fylkesmannen har ikke lenger noen formell rolle i gjennomføringen av lokalvalg i Norge. Dette ansvaret er overført til Valgdirektoratet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2019

Valg av medlemmer til kommunestyret og fylkesting skjer etter reglene i valgloven. Det operative ansvaret for gjennomføring av valg ligger hos Valgdirektoratet.

Ny kommunelov  av 2018 trer i kraft etter det konstituerende møte i den enkelte kommune.

Valg av medlemmer til andre folkevalgte organ enn kommunestyrer og fylkesting skal gjennomføres etter kommunelovens bestemmelser om forholdstallsvalg og avtalevalg. Reglene om valg etter kommuneloven er samlet i lovens kap. 7.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.