Lokalvalg

Fylkesmannen har ikke lenger noen formell rolle i gjennomføringen av lokalvalg i Norge. Dette ansvaret er overført til Valgdirektoratet. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.04.2019

Valg av medlemmer til kommunestyret og fylkesting skjer etter reglene i valgloven. Det operative ansvaret for gjennomføring av valg ligger hos Valgdirektoratet.

Ny kommunelov  av 2018 trer i kraft etter det konstituerende møte i den enkelte kommune.

Valg av medlemmer til andre folkevalgte organ enn kommunestyrer og fylkesting skal gjennomføres etter kommunelovens bestemmelser om forholdstallsvalg og avtalevalg. Reglene om valg etter kommuneloven er samlet i lovens kap. 7.