Høring- Revidert tillatelse- Rønneberg industriområde-Holmestrand kommune

Høringsfrist:
10. desember 2019

Hof Miljøservice AS søker om revidert tillatelse til mellomlagring av farlig avfall på sitt anlegg på Rønneberg industriområde i Holmestrand kommune.

Publisert 08.11.2019

Søknaden gjelder mottak og mellomlagring av inntil 20 tonn farlig avfall til enhver tid som stykkgods, spesifisert i avfallsforskriften kap. 11. vedlegg 1, med en lagringstid på maksimalt 6 måneder. Avfallet blir lagret innendørs på betonggulv. Søknaden gjelder også lagring i tre separate tanker i tankanlegg, med et totalt volum på maksimalt 30 m3 oljeavfall (totalt ca. 27 tonn).

Bakgrunnen for søknaden er at Fylkesmannen i medhold av forurensningsloven § 18 tredje ledd skal revidere tillatelse datert 21.09.1993. Søknaden innebærer ingen endring i type og omfang av drift enn det som er i dag.

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 10. desember 2019.