Økonomisk rådgivning

Oppdatert 10.12.2021

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.04.2020, Sist endret 02.11.2021

Koronasituasjonen og privatøkonomi

Sjølv om det no kjem på plass løysingar som skal hjelpe til at flest mogeleg får ei inntektssikring, vil dagens situasjon truleg føre til at mange får redusert inntekta si. Ein reduksjon av inntekta kan gjere det vanskeleg å dekkje framtidige utgifter.