Leger i spesialisering (LIS) og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 08.04.2024

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 består av tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

Statsforvalteren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre et tilstrekkelig antall LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten. Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr kurs og gruppeveiledning for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • kurs i offentlig helsearbeid
  • kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • gruppeveiledning for LIS1 i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Vis mer

Registrering av LIS1(lege i spesialisering del 1)
For å kunne følge opp LIS1-legene (turnuslegene) i kommunehelsetjeneste med kurs og veiledning, må Statsforvalteren vite hvem de er. Dette er også viktig for at kommunene i Vestfold skal kunne få refusjon for utgiftene sine til stillingene som LIS1, derfor må de registreres hos oss. Les mer her.

Lege i spesialisering del 1 (LIS1) - Aktiviteter

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark arrangerer obligatorisk kurs i akutt- og legevaktmedisin for LIS1 (turnusleger) i kommunehelsetjenesten hvert halvår. Det arrangeres to kurs i halvåret, ett for LIS1 i Vestfold og ett for LIS1 i Telemark. Kurset i Telemark er lagt til et av hotellene i Telemark, for tiden Bø Hotell. Egen invitasjon blir sendt direkte til LIS1 i fylkene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvar for å arrangere obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1 i Telemark og i Vestfold. Informasjon om kurs legges ut på nettsiden under Kurs og konferanser. Egen invitasjon blir sendt ut straks program er klart.

Vi har også ansvar for å tilby gruppeveiledning til LIS1 som er ansatt i kommunene i Vestfold og i Telemark. Hver enkelt blir kontaktet direkte av gruppeveilederen før oppstart og får også tilsendt informasjon.

Turnusfysioterapeuter i kommunene i Vestfold og i Telemark

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvar for å arrangere kurs i offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer hvert halvår. Den enkelte kandidat blir kontaktet direkte. Se også vår kurs- og konferansekalender.

Husk å levere reiseregning

Er du lege i spesialisering del 1 eller turnusfysioterapeut i Vestfold eller i Telemark, skal du sende regning på denne måten:

Du må bruke Selvbetjeningsportalen i DFØ. Ved oppstart av tjenesten i kommune skal du ha fått informasjon fra oss om hvordan dette skal gjøres. Det er viktig at du sender inn personopplysninger via Send sikker melding-funksjonen. 

NB! Vi dekker reiseutgiftene for rimelig og rask reisemåte, men gir ikke nattillegg eller kostgodtgjørelse. Ta vare på kvitteringer og legg de ved. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.