Leger i spesialisering (LIS) og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 10.12.2021

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

Registrering av LIS1 (lege i spesialisering del 1)
For å kunna følge opp LIS1-legene (turnuslegene) i kommunehelsetjeneste med kurs og rettledning må Statsforvalteren vite hvem de er. Dette er også viktig for at kommunene i Vestfold skal kunne få refusjon for utgiftene sine til stillingene som LIS1, derfor må de registreres hos oss. Les mer her.

Lege i spesialisering del 1 (LIS1) - Aktiviteter

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark arrangerer obligatorisk kurs i akutt- og legevaktsmedisin for LIS1 (turnusleger) i kommunehelsetjenesten hvert halvår. Det arrangeres to kurs i halvåret, ett for LIS1 i område Vestfold og ett for LIS1 i område Telemark. Kurset i område Telemark er lagt til Seljord. Informasjon om kurs i hhv Vestfold og Telemark blir lagt på ut nettsiden vår under Kurs og konferanser. Egen invitasjon blir sendt direkte til LIS1 i fylket.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvar for å arrangere obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1 i Telemark og Vestfold. Informasjon om kurs legges ut på nettsiden under Kurs og konferanser. Egen invitasjon blir sendt ut straks program er klart.

Vi har også ansvar for å tilby gruppeveiledning til LIS1 som er ansatt i kommunene i Vestfold og Telemark. Hver enkelt blir kontaktet direkte av gruppeveilederen før oppstart og får også tilsendt informasjon.

Turnusfysioterapeuter i kommunene i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ansvar for å arrangere kurs i offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer hvert halvår. Den enkelte kandidat blir kontaktet direkte. Se også vår kurs- og konferansekalender.

Husk å levere reiseregning

Er du lege i spesialisering del 1 eller turnusfysioterapeut i Vestfold og Telemark, skal du sende regning på denne måten:

Du må bruke reiserekning fra nettsidene til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Ved oppstart av tjenesten i kommune skal du ha fått informasjon fra oss om hvordan dette skal gjøres. 

NB! Vi dekker reiseutgiftene for rimelig og rask reisemåte, men gir ikke nattillegg eller kostgodtgjørelse. Ta vare på kvitteringer og legg de ved. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.